Disclaimer

De getoonde informatie betreft onderhoud en storingen aan (HAN-brede) servers, applicaties en door de HAN beheerde werkplekken van studenten en medewerkers (niet aan de werkplekvoorzieningen die door medewerkers en studenten zelf worden beheerd).

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de informatie op deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Ook is het mogelijk dat onderhoudsactiviteiten uitlopen en dat daardoor de op deze website genoemde tijden worden overschreden.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de ServiceDesk.

Je bereikt de ServiceDesk op de volgende manier:

E-mail:
ASK@han.nl

Telefoon:
(024) 353 05 00
ma t/m do 8.00 – 19.00 uur, vr 8.00 – 17.30 uur

Contact

Vragen? ASK HAN!

E-mail:
ask@han.nl

Telefoon:
(024) 353 0500

ma t/m do 8.00 - 19.00 uur, vr 8.00 - 17.30 uur