Onjuiste gegevens in OnderwijsOnline


Het bericht is van 6 september 2018
Laatste update: 10 september 2018 - 14:03


Naar aanleiding van diverse meldingen over onjuiste gegevens in OnderwijsOnline terwijl aan onze kant deze gegevens in de meeste gevallen op orde lijken te zijn, hebben wij contact gezocht met de leverancier om opheldering te krijgen hierover.

 

Melding

Diverse meldingen over het ontbreken van OWE <> student of Opleidings relatie, Opleiding <> OWE relatie, Groepen <> student relatie.

 

Oorzaak

Na diepgaande analyse bij de leverancier is geconstateerd dat in de MiddleWare (de database waarnaartoe de HAN de gegevens verstuurd) discrepanties zijn ontstaan. Hierdoor worden de bij ons ervaren onjuiste gegevens verklaard. De leverancier heeft de urgentie van het herstellen spits en zet hiervoor de juiste personen fulltime in.

 

(Lopende) acties t.b.v. oplossing

Nu zij helder hebben waar het probleem is ontstaan zijn zij bezig de oplossing te ontwikkelen en toe te passen.  

Ondertussen kunnen wij voor wat betreft bijvoorbeeld de OWE’s die niet zichtbaar zijn bij de student uitwijken naar Opleiding. Het advies is om content én aan OWE én aan Opleiding te (laten) koppelen.  Zodra een en ander hersteld is zal op die manier meteen ook de OWE weer zichtbaar worden bij Mijn opleiding van de student.

Ter ondersteuning hebben wij diverse casussen aangeleverd zodat er gecontroleerd kan worden tijdens het herstellen, met in deze casussen de brede problemen zoals in begin van deze mail vermeld.

 

Verwachting

De verwachting van de leverancier is dat een en ander vrijdagmiddag 7 september rechtgetrokken is. Mocht in deze verwachting verandering komen dan zullen zij ons en wij jullie weer op de hoogte brengen.

 

De leverancier beseft dat dit uitermate ongelukkig is en heeft om die reden het commitment gegeven fulltime inzet te leveren van de technische en functionele groep.

 

We hopen jullie hiermee voor nu voldoende op de hoogte te hebben gebracht en zullen jullie op de hoogte houden van de voortgang.

Contact

Vragen? ASK HAN!

E-mail:
ask@han.nl

Telefoon:
(024) 353 0500

ma t/m do 8.00 - 19.00 uur, vr 8.00 - 17.30 uur