Storing – OnderwijsOnline


Het bericht is van 31 januari 2019
Laatste update: 4 februari 2019 - 12:25


Update (04-02)
Helaas zijn nog niet alle groeperingen en groepsdeelnames verwerkt in #OO. Ondanks dat de verwachting is uitgesproken dat dit zaterdag verwerkt zou zijn, is dit niet het geval. De leverancier zoekt dit uit en werkt aan een oplossing.

Unfortunately, not all groups and group participations have yet been processed in #OO. Despite the expectation that this was processed Saturday, this is not the case. The supplier is working on a solution.

 

Update (01-02):
Er is afgelopen week een aanpassing geweest bij de hostingpartner van onze leverancier. Die aanpassing zorgde voor de vertraging in de mutatieverwerking. Deze aanpassing is vanochtend teruggedraaid. Op dit moment worden alle mutaties weer op volledige snelheid verwerkt (ook de achterstallige mutaties). De verwachting van de leverancier is dat zij uiterlijk morgen alle mutaties verwerkt hebben.

There was an adjustment last week at the hosting partner of our supplier. This adjustment caused the delay in the mutation processing. This adjustment was reversed this morning. At this moment all mutations are processed at full speed (also the overdue changes). The supplier’s expectation is that they will have processed all mutations by tomorrow.

 

Op dit moment is er een storing in Onderwijs Online.
De verwerking van de wijzigingen die wij vanuit de HAN hebben aangeboden aan de leverancier ter verwerking in #OO duurt veel langer dan normaal. Hierdoor zien jullie bijvoorbeeld allerlei wijzigingen van 29-1 of later zoals groepsdeelnames, groeperingen en gebruikers nog niet terug in #OO terwijl dit normaliter daar al zichtbaar had moeten zijn.
Deze melding is met absolute topprioriteit gemeld bij de leverancier en daar ook met die prioriteit in behandeling.

At this moment there is a malfunction inOnderwijs Online.
The processing of the changes sent from the HAN for processing in #OO takes much longer than usual. As a result, you do not see all kinds of changes since 29-1 or later such as group participations, groups and users yet in #OO, while this should normally have already been visible there.
This issue is reported to the supplier with absolute top priority and is also treated with that priority.

Contact

Vragen? ASK HAN!

E-mail:
ask@han.nl

Telefoon:
(024) 353 16 66

ma t/m do 8.00 - 19.00 uur, vr 8.00 - 17.30 uur